Sự kiện
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Sự kiện

Bảo Trì Mở Chuỗi Sự Kiện Mừng Quốc Khánh

Thời gian đăng: 01-09-2017BQT Cổ Long xin thông báo đến với mọi người bảo trì định kỳ tháng 9

Thời Gian Bắt Đầu: 15h30 01/09/2017

Thời Gian Kết Thúc: 16h 01/09/2017

 

Nội Dung Bảo Trì:

- Khuyến mãi 50% khi nạp card (Xem tại Đây)

- Sự kiện x2 Ngày Lễ (Xem tại Đây)

- Chuỗi sự kiện mừng Quốc Khánh 2/9 (Xem tại Đây)

Mọi người vui lòng thoát game trước thời gian bảo trì để tránh tình trạng lỗi đáng tiếc.

BQT Cổ Long.

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ