Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Trịch Bôi Sơn Trang

Thời gian đăng: 23-06-2017

Giới Thiệu Chung

Điều kiện: Cấp độ ≥ 20. Đề nghị tổ đội.

Thời gian: Mỗi ngày 1 lần

Người giao nhiệm vụ: Tả Nhị Gia (15, 45) - Phòng khách Trịch Bôi

Yêu cầu: Giúp Tả Nhị Gia tiêu diệt Hoa Sứ Giả và Hoa Kim Cung.Phần Thưởng Nhiệm Vụ

Phần thưởng cố định

Kinh nghiệm 30.000 + (cấp người chơi - 20)× 600 và 1 Túi quà Trịch Bôi Sơn Trang

Phần thưởng không cố định

Nếu đáp ứng được 2 yêu cầu sau sẽ được thưởng kinh nghiệm 30.000 + (cấp người chơi - 20) × 600 và 5 Túi quà Trịch Bôi Sơn Trang. 

- Trong mỗi trận chiến đánh thắng Hoa Kim Cung, tổ đội của người chơi đều có đủ 4 lớp nhân vật Thích khách, Hiệp khách, Dược sư, Đạo tặc.
- Thứ tự lần lượt đánh bại 3 Hoa Kim Cung của người chơi lần lượt là Hoa Kim Cung thứ nhất đánh bại ở Phòng khách Trịch Bôi Sơn Trang, Hoa Kim Cung thứ hai đánh bại ở Đại viện của Trịch Bôi Sơn Trang, Hoa Kim Cung thứ ba đánh bại ở Tiểu viện của Trịch Bôi Sơn Trang

Lưu ý: Sau khi đánh xong Hoa Kim Cung thứ 3, Tả Nhị Gia sẽ xuất hiện tham gia chiến đấu, quái vật sẽ tập trung tấn công Tả Nhị Gia. Khi HP của Tả Nhị Gia xuống mức thấp sẽ rời khỏi chiến trường, trận chiến thất bại. Thất bại của trận chiến này không ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Nếu đáp ứng được một trong những yêu cầu sau sẽ được thưởng kinh nghiệm 30.000 + (cấp người chơi - 20) × 600 và 2 Túi quà Trịch Bôi Sơn Trang.

- Trong mỗi trận chiến đánh thắng Hoa Kim Cung tổ đội của người chơi đều có đủ 4 lớp nhân vật: Thích khách, Hiệp khách, Dược sư, Đạo tặc.

Phần thưởng khi mở hộp quà

- 1 Khô Lâu Sức Phẩm Đồ Giám.
- 500~1.000 ngân lượng.
- 10% cơ hội nhận được một trong các vật phẩm sau: Bạch Thiết Tinh Anh, Mini Bích Huyết Đan, Mini Bích Linh Đan, Loa nhỏ, Kẹo trợ thủ.

Chú ý: Gặp Tổng Quản Trịch Bôi (8, 139) ở Kinh Thành Nam Giao để vào Trịch Bôi Phủ.

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ